Esileht> Teenused > Vastavuskontroll

Vastavuskontroll

Meie meeskond on koolitatud kriisiolukordadeks ja toetab teid nii intsidendi kiire lahendamisega kui ka hädaolukorra plaani koostamise ja intsidentidele reageerimise protsesside välja töötamisega.

vastavuse eelaudit turbetehnoloogiate vastavus ja auditid turvalisuse valitsemise teenused turvalisuse hindamine ja konsultatsiooniteenused

Miks vastavuse eelaudit?

 • Aitame koostada hinnaguid ja ülevaateid, mis aitavad valmistuda vastavusaudititeks.

Miks turbetehnoloogiate vastavus ja auditid?

 • Platvormide ja taristu komponentide turvalisuse tugevdamine
 • Turvakonfiguratsioonide vastavuse monitooring

Miks turvalisuse valitsemise teenused?

 • Organisatsiooni turvalisuse taseme ja küpsuse hindamine – teeme kindlaks hetkeseisu ja organisatsiooni poolt soovitud ja realistlikud tulevikustsenaariumid
 • Turvalisuse strateegia ja plaanid – aitame valida vajalikud meetmed ja töötada välja nende rakendusplaani
 • Turvariskide juhtimise raamistiku väljatöötamine – aitame koostada info- ja küberjulgeolekuriskide maatriksdiagrammi ning luua riskijuhtimise protsessid
 • Küberturvalisuse riskide hindamine – aitame määrata riskid organisatsiooni tasandil

Miks turvalisuse hindamine ja konsultatsiooniteenused?

 • Viime läbi süsteemi turvalisuse hindamisi
 • Viime läbi süsteemi turvaauditeid vastavalt erinevatele standarditele, parimatele praktikatele ja kontrollnimekirjadele
 • Teostame süsteemide ja turbelahenduste disaini ülevaatusi ja nõustame süsteemi arhitektuuri osas
 • Teostame süsteemiriskide hindamist ja ohtude modelleerimist

Võta meiega ühendust!

Kuidas digitaliseerimisega kaasnevaid riske hinnata ning oma äritegevuse aluseks olevaid süsteeme ja andmeid kaitsta?


Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi?