Esileht> Teenused > Riskianalüüs

Riskianalüüs

IT-turvarisk on täna juhatuse tasandi mure ja miinimumnõuete täitmisest ei piisa. Cybers’i Riskide ja vastavuse meeskond aitab teie juhtkonnal läbi mõelda, „mis saab siis, kui…“, kontrollida vastavust standarditele ning rakendada tehnoloogiaid ja eeskirju riskide maandamiseks ja vastavuse tagamiseks.

miks on riskianalüüsi kui teenust vaja? miks on riskianalüüs vajalik? miks cybers? kuidas saame aidata?

Miks on riskianalüüsi kui teenust vaja?

Üha enam organisatsioone mõistab riskijuhtimise ja sellega seotud riskianalüüside tähtsust, kuid ei oma majasisest kompetentsi ja ressurssi selle ülesande täitmiseks.

Miks on riskianalüüs vajalik?

Digitaalseid tehnoloogiaid ning tarkvaralisi või automatiseerimisalaseid lahendusi kasutavad ettevõtted seisavad silmitsi keerukate juhtimis- ja vastavusnõuetega.
Läbi digitaalsete süsteemide ja protsesside on ettevõtted oma tarnijate ja klientidega seotud üha suuremal määral. See tähendab seda, et üks küberintsident võib käivitada ahela, mis mõjutab paljusid teisi ettevõtteid ja omakorda nende kliente. Ohus on nii igapäevane äritegevus, maine kui ka pikaajalised partner- ja kliendisuhted.

Selle vältimiseks peab riskijuhtimine olema juhtimise funktsioon, mis arvestab ja hindab võrdselt ja terviklikuna nii ärilist, protsessidega seotud kui ka info- ja tehnoloogiariske. Haavatavuste ja riskide kaardistamiseks on vajalik terviklik ülevaade ettevõtte vastasmõjudest ja sõltuvustest ning ettevõtte varade olemustest ja nende väärtustest. Riskianalüüsi teenus aitab paika panna teie riskitaluvuse taseme ning määratleda strateegia ja raamistikud jooksvaks riskijuhtimiseks.

Miks Cybers?

Meie konsultantidel on aastatepikkune kogemus riskijuhtimise vallas ning ajakohased teadmised ohtudest, määrustest, parimatest praktikatest ja tehnoloogiatest.

Meie spetsialistid tegelevad igas suuruses organisatsioonidega (suured rahvusvahelised ettevõtted, VKEd jne) ja kõigis tööstusharudes nii avalikus kui ka erasektoris.

Kuidas saame aidata?

Pakume kas täismeeskonda, ressursse olemasolevate meeskondade täiendamiseks või annam strateegilist nõu:

  • riskijuhtimisstrateegiate ja -programmide loomiseks või rakendamiseks
  • riskitaluvuse juhiste välja töötamiseks
  • riskianalüüsi, võrdlusuuringute ja ohuanalüüside põhjal tehtud soovituste rakendamiseks
  • riskijuhtimisega seotud standardite väljatöötamiseks kolmandate osapoolte tarnijate jaoks
  • Pakume ka riskijuhtimise alast teadlikkust tõstvaid koolitusi ning ekspertnõustamist, et aidata tõlgendada ja mõista riskianalüüsi dokumente, kuid samuti ka haavatavuse hindamise, turbeläbistustestide tulemuste ja muude riskihinnangute allikaid.

Võta meiega ühendust!

Iga ettevõtte riskid on erinevad ja ajas muutuvad. Tulge konsultatsioonile ja vaatame teie olukorrale koos ja turvaliselt otsa!