Esileht> Küberkaitse keskus > Seirekeskus (SOC)

Turvaseirekeskus (SOC)

CYBERS’i  seirekeskus (SOC)  on hallatud turvaseirelahendus, mille eesmärk on kaitsta teie organisatsiooni küberrünnakute eest, võimaldades igapäevast pidevat turvasündmuste seiret ja organisatsiooni mõjutada võivatele küberohtudele reageerimist. CYBERS osutab oma klientidele esmaklassilisi turvaseire- ja eelhoiatuse teenuseid ning võimaldab teha teie keskkonnas esinevad küberohud nähtavaks ja võtta kontrolli alla.

Miks CYBERSI turvaseirekeskus (SOC)?

CYBERSI seirekeskus (SOC)  on hallatud turvaseirelahendus, mille eesmärk on kaitsta teie organisatsiooni küberrünnakute eest, võimaldades igapäevast pidevat turvasündmuste seiret ja organisatsiooni mõjutada võivatele küberohtudele reageerimist. CYBERS osutab oma klientidele esmaklassilisi turvaseire- ja eelhoiatuse teenuseid ning võimaldab teha teie keskkonnas esinevad küberohud nähtavaks ja võtta kontrolli alla. 

CYBERSI seirekeskus kogub ja analüüsib süsteemi infosündmusi ning tuvastab sel teel serverite, tööjaamade, ettevõttes asuvate ja pilvekeskkonna varadega seotud murded. CYBERS suudab avastada kasutajate ja olemite ebatavalise käitumise, kahjurtarkvara ja palju muid turvasündmusi ning intsidentidele reageerida, näiteks tegelda ohtude ohjeldamise ja kõrvaldamisega 

CYBERS SOC lahendab järgmised probleemid:

 • Ründe- ja lunavara
 • Andmepüük e-posti teel
 • Identimisteabe murdmine
 • Veebirünnakud ja DDoS
 • Tundlike andmete leke

Mida te saate?

 • Ööpäevaringse turvaseire
 • Platvormi hoolduse
 • Ohtude jahtimise
 • Nõrkusehalduse
 • Alarmihalduse
 • Ohuanalüüsi
 • Intsidentidele reageerimise
 • Aruandluse & mõõtmise

Võta meiega ühendust!

Kuidas digitaliseerimisega kaasnevaid riske hinnata ning oma äritegevuse aluseks olevaid süsteeme ja andmeid kaitsta?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi?