CYBERS isikuandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel Security Software OÜ registrikoodiga 11924368 (vastutav töötleja) poolt.

Mis andmeid me kogume

CYBERS võib koguda, kasutada, salvestada ja edastada teie kohta mitmesuguseid isikuandmeid, mis on kokkuvõtvalt rühmitatud järgmiselt:

 • identifitseerimisandmed – eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi või sarnane identifikaator, perekonnaseis, ametinimetus, sünniaeg, sugu;
 • kontaktandmed – e-posti aadressi ja telefoninumber, aadress;
 • finantsandmed – arveldusarvenumber;
 • tehinguandmed – üksikasjad teile ja teilt tehtud maksete kohta ning muid üksikasju meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;
 • tehnilised andmed – IP-aadress, sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus ja asukoht, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid vms;
 • profiiliandmed – teie kasutajanime ja parooli, teie huvisid, eelistusi, tagasisidet ja küsitluste vastuseid;
 • kasutusandmed – teave selle kohta, kuidas te meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutate;
 • turundus- ja kommunikatsiooniandmed – teie eelistused meilt ja meie kolmandatelt osapooltelt teabe saamisel ja turunduses ning kommunikatsioonieelistused;
 • haridus- ja karjääriandmed – tööga seotud avalduste töötlemisel või meie ettevõttega liitumisel avalduvad andmed.

Kuidas me kogume andmeid

CYBERS kasutab erinevaid meetodeid, et koguda andmeid teilt ja teie kohta järgmiste vahendite kaudu:

Otsene suhtlus

Meile võivad teie identifitseerimis-, kontakt- ja finantsandme avalduda, kui:

 • soovite saada infot meie toodete või teenuste kohta;
 • suhtlete CYBERS-iga üldküsimustes;
 • registreerute üritusele;
 • soovite, et saadaksime teile turundusinfot;
 • kandideerite CYBERS-isse tööle;
 • soovite teha CYBERS-is praktikat;
 • saada juurdepääs ressurssidele;
 • osalete küsitlustes;
 • või annate meile tagasisidet.

Automatiseeritud tehnoloogiad või interaktsioonid

Võime koguda tehnilisi andmeid teie seadmete, sirvimistoimingute ja mustrite, sealhulgas kasutatud IP-aadressi kohta, sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteemid ja platvormid, kui suhtlete meie veebisaidiga. Samuti võime koguda teavet teie külastuse kohta, sealhulgas külastatud lehed, mis infot te otsisite, külastuste pikkust ja lehelt lahkumiseks kasutatud meetodeid. Kogume neid andmeid küpsiste, serverilogide ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Samuti võime saada teie kohta tehnilisi andmeid, kui külastate teisi veebisaite, kus kasutatakse meie küpsiseid.

Kolmandad isikud või avalikult kättesaadavad allikad

Võime saada teie kohta isikuandmeid erinevatelt kolmandatelt isikutelt ja avalikest allikatest, nagu on kirjeldatud allpool:

 • kontakt-, finants- ja tehinguandmed tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste osutajatelt, kes asuvad Euroopa Liidus või väljaspool seda;
 • identiteedi- ja kontaktandmed, mis pärinevad avalikult kättesaadavatest allikatest;
 • kolmandate isikute identiteedi- ja/või kontaktandmed, kellele olete andnud nõusoleku oma andmete jagamiseks, et saada infot CYBERS-i toodete ja teenuste kohta.

Kuidas me kasutame teie andmeid

Kui palume teil meile isikuandmeid edastada, siis selgitame, kas meie küsitud isikuandmed on vajalikud teile toodete ja teenuste pakkumiseks või on meie küsitud isikuandmete edastamine vabatahtlik.

Õigustatud huvi alusel andmete töötlemine

Õigustatud huvi alusel andmete kogumine on vajalik eesmärkidel, mis on meie või kolmanda osapoole õigustatud huvides. Need huvid on:

 • teiega suhtlemine seoses mis tahes päringute, probleemide, kaebuste, finantstehingutega;
 • seoses meie toodete või teenustega suhtlemisel kasutatava kogemuse kvaliteedi parandamine, sealhulgas meie veebisaidi toimivuse ja kliendikogemuse testimine;
 • kogemuste kvaliteedi parandamine, kui suhtlete meiega otse;
 • müügi- või turundusandmete analüüsimine, reklaamikampaaniate tõhususe määramine.

Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks andmete töötlemine

Isikuandmete töötlemiseks sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks võime kasutada teie isikuandmeid:

 • teile toodete ja/või teenuste pakkumiseks;
 • suhelda teiega seoses lepinguliste toodete ja teenuste pakkumisega;
 • pakkuda teile tuge (teenused, turvalisusküsimused, probleemidele reageerimine);
 • pakkuda paremat kliendikogemust;
 • pakkuda teile toodete ja/või teenustega seotud küsitlusi, teavet meie ürituste, pakkumiste ja kampaaniate kohta.

Nõusoleku alusel andmete töötlemine

Kui olete andnud oma selgesõnalise loa turundusteadete saamiseks, võime kasutada teie andmeid, et saata teile uudiskirju, küsitlusi, teavet meie ürituste, pakkumiste ja kampaaniate kohta, mis on seotud toodete ja teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda.

Seadusest tuleneva õiguse alusel andmete töötlemine

Samuti võime töödelda teie isikuandmeid, kui seadus seda nõuab, sealhulgas vastata õiguskaitseasutuste taotlustele või ennetada, kuritegusid või pettusi.

Turundus

CYBERS soovib teile anda teavet toodete ja teenuste ning sündmuste kohta, mis meie arvates võivad teile sobida, samuti meie partnerettevõtete toodete ja teenuste kohta. Teil on igal ajal õigus peatada CYBERS-i kontakteerumine teiega turunduslikel eesmärkidel. Kui te ei soovi enam, et teiega turunduslikel eesmärkidel ühendust võetakse, siis andke sellest teada emailiaadressil info@cybers.eu.

Millised on teie õigused

Teil on andmekaitse regulatsioonist tulenevad seaduslikud õigused seoses oma isikuandmetega. Võime küsida teilt isikut tõendavat dokumenti, kui esitate taotluse nende õiguste kasutamiseks. Teeme seda tagamaks, et avaldame teabe õigustatud isikule.

Me ei võta teilt nende taotluste eest tasu, välja arvatud juhul, kui arvame, et teie taotlus on põhjendamatu, korduv või ülemäärane. Kui tasu on vajalik, teavitame teid sellest enne, kui jätkame teie taotluse täitmisega.

Vastame kõigile päringutele hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui taotluse täitmine on eriti keeruline või olete esitanud mitu taotlust, siis võib see meil kauem aega võtta. Anname sellest teile kindlasti teada. Vastuse kiirendamiseks võime paluda teil esitada üksikasjalikumat teavet. Me ei pruugi alati teha seda, mida olete palunud, näiteks kui tegevus mõjutaks konfidentsiaalsuskohustust, mis on seotud kolmanda osapoolega või kui meil on seaduslik õigus käsitleda taotlust muul viisil.

Õigus saada teavet

Võite meilt küsida, milliseid andmeid me teie kohta hoiame ja mida me nendega teeme.

Juurdepääsuõigus

Võite paluda meil esitada teile koopia teie isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame. CYBERS ei edasta koopiaid teile saadetud või teilt saadud e-kirjadest, kuna olete selle teabe juba saanud. Samuti ei edasta me ettevõttesiseseid e-kirju ega dokumente, mis võivad sisaldada teie nime, välja arvatud juhul, kui e-kirjas sisalduv teave on:

 • teie kui andmesubjekti suhtes märkimisväärselt biograafiline ja/või
 • teie kui andmesubjekt olite tähelepanu keskpunktis

Meil ei pruugi olla võimalik kogu teavet teile kättesaadavaks teha, näiteks kui teile teabe kättesaadavaks tegemine paljastaks teise isiku isikuandmeid või kui teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane.

Õigus andmete parandamisele

Võite paluda meil parandada teie kohta käivat teavet, mis on vale. Parandame hea meelega sellist teavet, kuid peame võib-olla kõigepealt kontrollima selle õigsust.

Õigus olla unustatud

Võite paluda meil:

 • kustutada teie isikuandmed, kui arvate, et me ei pea neid enam kasutama eesmärgil, milleks me neid teilt kogusime;
 • kustutada oma isikuandmed, kui olete kas keeldunud oma nõusolekust oma andmete kasutamiseks (kui algselt küsisime teie nõusolekut teie teabe kasutamiseks) või kasutanud oma õigust esitada vastuväiteid teie teabe edasisele õiguspärasele kasutamisele, kui oleme seda ebaseaduslikult kasutanud või kui meil on juriidiline kohustus teie isikuandmed kustutada.

Me ei pruugi alati täita teie soovi, näiteks kui peame jätkama teie isikuandmete kasutamist oma juriidiliste kohustuste täitmiseks või kui peame neid kasutama õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui oleme küsinud teie nõusolekut teie isikuandmete kasutamiseks, on teil alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Õigus isikuandmete edastamiseks (andmete ülekantavas)

Võite paluda meil:

 • edastada teile oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus;
 • või võite taotleda selle edastamist otse teisele vastutavale töötlejale (st teisele organisatsioonile).

Saate seda teha ainult siis, kui kasutame teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kui küsisime teie nõusolekut teie isikuandmete kasutamiseks. See õigus ei kehti mis tahes isikuandmete kohta, mida me hoiame või töötleme oma õigustatud huvi alusel või mida ei hoita digitaalsel kujul.

Mis on „küpsised“

CYBERS kasutab oma kodulehel “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm. Täiendavat informatsiooni võid lugeda siit All About Cookies.

Kuidas me kasutame küpsiseid

CYBERS kasutab küpsiseid selleks, et parendada teie kasutuskogemust meie veebisaidil, sealhulgas:

 • salvestada külastajate eelistused,
 • muuta veebisait toimivaks,
 • koguda analüüsiandmeid (kasutajate käitumise kohta).

Mis tüüpi küpsiseid me kasutame

Kasutame järgmist tüüpi küpsiseid:

 • Vajalikud küpsised – sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.
 • Funktsionaalsusküpsised – küpsised võimaldavad teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks Teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.
 • Reklaami küpsised – CYBERS kasutab neid küpsiseid, et koguda teavet teie külastuse kohta meie saidil, sealhulgas vaadatud sisu, teie jälgitud lingid ning teave teie brauseri, seadme ja teie IP-aadressi kohta. CYBERS jagab mõnikord nende andmete mõningaid piiratud aspekte kolmandate osapooltega reklaami eesmärgil. Samuti võime jagada küpsiste kaudu kogutud veebiandmeid oma reklaamipartneritega.
 • Teavitusküpsised – küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Kuidas küpsiseid hallata

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et teile pakutav teenus on häiritud.

Privaatsuspoliitika muudatused

CYBERS ajakohastab privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusel või asjaolude muutumisele ning asendab CYBERS-i kodulehel vananenud info. Käesolevat privaatsuspoliitikat värskendati 15.04.2024.

Kuidas meiega kontakteeruda

Kui teil on küsimusi CYBERS-i privaatsuspoliitika või teie kohta hoitavate andmete osas või soovite kasutada oma andmekaitseõigusi, võtke meiega kindlasti ühendust.

Kirjuta meile e-kiri: dpo@cybers.eu

Helista meile:  +372 669 9707

Kirjuta meile:Security Software OÜ, Veskiposti 2, 10138, Tallinn, Estonia

Kuidas kontakteeruda muudes küsimustes

Kui soovite kaebusest teatada või kui tunnete, et CYBERS ei ole teie murega rahuldavalt tegelenud, võite pöörduda juhtkonna poole.

E-kiri: info@cybers.eu

Aadress: Security Software OÜ, Veskiposti 2, 10138, Tallinn, Estonia