Esileht> Küberkaitse keskus > Turvalisuse hindamine

Turvalisuse hindamine

Kas olete kunagi mõelnud, kui hästi on teie ettevõte küberohtude eest kaitstud? Kas teate, kui tõhusad on tegelikult teie turvameetmed ettevõtte küberrünnakute eest kaitsmiseks? 

meie teenused

Meie teenused

Organisatsiooni küberturvalisuse hoiaku hindamine tervikliku käsitlusviisi abil. Eesmärk on selgitada välja organisatsiooni küberkaitsevõime tõeline tase. Selleks kasutatakse kirjalikku ja praktilist uurimistegevust vestluste ja praktiliste harjutuste vormis. Töö peamine siht on anda kliendile ettevõtte küberturvalisuse kohta põhjalik aruanne, kus tuuakse välja töö käigus tuvastatud puudujäägid ja kõrvalekalded heast tavast. Puudujääkide analüüsile lisaks esitatakse kliendile soovituste nimekiri puudujääkide leevendamiseks. Seda kasutatakse ettevõtte küberturbe strateegia ja riskide maandamise tegevuskava väljapakkumiseks. 

Võta meiega ühendust!

Kuidas digitaliseerimisega kaasnevaid riske hinnata ning oma äritegevuse aluseks olevaid süsteeme ja andmeid kaitsta?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi?