Esileht> Küberkaitse keskus > Riskide hindamine

Riskide hindamine

IT-turvarisk on täna juhatuse tasandi mure ja miinimumnõuete täitmisest ei piisa. Cybers’i Riskide ja vastavuse meeskond aitab teie juhtkonnal läbi mõelda, „mis saab siis, kui…“, kontrollida vastavust standarditele ning rakendada tehnoloogiaid ja eeskirju riskide maandamiseks ja vastavuse tagamiseks.

miks? väärtused ja eelised lahendus

Miks on riskide hindamine kui teenust vaja?

Üha enam organisatsioone mõistab riskijuhtimise ja sellega seotud riskianalüüside tähtsust, kuid ei oma majasisest kompetentsi ja ressurssi selle ülesande täitmiseks.

Riskianalüüs on suurepärane tööriist negatiivsete tegurite tuvastamiseks ja hindamiseks, mis võivad teie ärimudelit mõjutada. See annab ülevaate nõrkadest ja tugevatest külgedest, aidates juhil teha edukamaid otsuseid ja teha kasulikke investeerimisplaane.

Mis on väärtused ja eelised?

  • Riskiteadlikkus
  • Kvaliteetsed andmed otsustajatele
  • Vähenda vahejuhtumeid
  • Turvakontrolli tõhus planeerimine
  • Säästke kulusid, olles ennetav
  • Vähem üllatusi

Mis on lahendus?

CYBERSis on meil meeskond riski- ja vastavuskontrolli inimesi, kes täidavad igapäevaselt riskianalüüsi ülesandeid.

Saame pakkuda lihtsat riskianalüüsi või kogu riskijuhtimisplaani vastavalt ISO27001 nõuetele

Võta meiega ühendust!

Kuidas digitaliseerimisega kaasnevaid riske hinnata ning oma äritegevuse aluseks olevaid süsteeme ja andmeid kaitsta?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi?