Esileht> Küberkaitse keskus > Õngitsemine

Õngitsemine

Õngitsemine annab võimaluse imiteerida elulisi andmepüügikampaaniaid erineva taseme ja tüüpi andmepüügimeilidega, et hinnata ettevõtte töötajate turvateadlikkust ja pakkuda selle tõestamiseks vajalikku teavet.

E-kirjad on iga tänapäevase ettevõtte jaoks oluline kommunikatsioonikanal. Läbi selle on ründajatel võimalik luua otsene ühendus ettevõtte töötajatega.  Mitte asjata ei rõhutata, et nõrgimaks turvalüliks on inimene. 

Andmepüük on kõige levinum ja edukam ründevektori tüüp. Küberkurjategijad meelitavad töötajaid avaldama tundlikke andmeid, ligipääse või klõpsama kahtlastel linkidel ja manustel, mis võivad tuua pahavara ettevõtte süsteemidesse. 

Kuigi ettevõtetel on kasutusel e-kirjade turvalisust tugevdavad tööriistad, ei suuda need kunagi täielikult turvalünki katta, eriti uute ja tundmatute mustritega metoodikate puhul.  

Seetõttu jõuab ikka mingi hulk pahavara levitavaid e-kirju lõppkasutaja postkasti. Ettevõtete jaoks on ülioluline, et nende töötajad oleksid turvateadlikud, suudaksid ära tunda pahavara levitamise, andmepüügi või suhtlusründe katsed ja reageeriksid vastavalt. 

Meie teenuse läbi saab matkida realistlikku õngitsemist erineva taseme ja erinevat tüüpi õngitsusmeilidega, et mõõta ettevõtte töötajate turvateadlikkust ja pakkuda selle parandamiseks vajalikku teavet.

Kuidas tagada küberohtude ennetamine, õigeaegne märkamine ja optimaalne reageerimine

Kuidas digitaliseerimisega kaasnevaid riske hinnata ning oma äritegevuse aluseks olevaid süsteeme ja andmeid kaitsta?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi? 

Võta meiega ühendust!