Esileht> Küberkaitse keskus > Avaliku profiili luureinfo

Avaliku profiili luureinfo

Pakume teie ettevõttes kõige rohkem küberrünnakute sihtmärkideks olevate töötajate (MAP) turvamiseks kõikehõlmavat teenuste komplekti, mida saab kohandada vastavalt teie vajadustele.

miks? teenus

Miks avaliku profiili luureinfo?

Igas organisatsioonis on juhtivad töötajad, kes on kõige tõenäolisemad küberrünnakute sihtmärgid. Kui küberkelmid saavad ligipääsu VIP töötaja teabele või rakendustele, kaasneb sellega erinevaid riske. Ohus võivad olla ettevõtte ärikriitilised andmed ja ka ettevõtte maine. 

VIP isikute turvalisuse tagamiseks pakume teenuste komplekti, mida saab kohandada vastavalt vajadustele.

Pakume teenust vaid kaitstava isiku selgesõnalisel nõusolekul ja see on täielikult konfidentsiaalne.

Mida teenus sisaldab?

  • Tumeveebi uurimine ja seire
  • Juurdepääsupoliitikate ülevaatus ja optimeerimine
  • Kodu/pereliikmete turvalisuse parandamine
  • Individuaalne küberturvalisuse koolitus
  • Individuaalne 24/7 nõuandeliin

Kuidas tagada küberohtude ennetamine, õigeaegne märkamine ja optimaalne reageerimine?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi? 

Tulge konsultatsioonile