Esileht> Küberkaitse keskus > Seirekeskus (SOC)

Turvaseirekeskus (SOC)

CYBERS’i  seirekeskus (SOC)  on hallatud turvaseirelahendus, mille eesmärk on kaitsta teie organisatsiooni küberrünnakute eest, võimaldades igapäevast pidevat turvasündmuste seiret ja organisatsiooni mõjutada võivatele küberohtudele reageerimist

CYBERSI turvaseirekeskus (SOC)  on hallatud turvaseirelahendus, mille eesmärk on kaitsta teie organisatsiooni küberrünnakute eest, võimaldades igapäevast pidevat turvasündmuste seiret ja organisatsiooni mõjutada võivatele küberohtudele reageerimist. CYBERS osutab oma klientidele esmaklassilisi turvaseire- ja eelhoiatuse teenuseid ning võimaldab teha teie keskkonnas esinevad küberohud nähtavaks ja võtta kontrolli alla. 

CYBERSI seirekeskus kogub ja analüüsib süsteemi infosündmusi ning tuvastab sel teel serverite, tööjaamade, ettevõttes asuvate ja pilvekeskkonna varadega seotud murded. CYBERS suudab avastada kasutajate ja olemite ebatavalise käitumise, kahjurtarkvara ja palju muid turvasündmusi ning intsidentidele reageerida, näiteks tegelda ohtude ohjeldamise ja kõrvaldamisega.  

CYBERS SOC on võimeline lahendama:

Ründe- ja lunavara

Andmepüük e-posti teel

Identimisteabe murdmine

Veebirünnakud ja DDoS

Tundlike andmete leke

Mida te saate?

Ööpäevaringse turvaseire

Platvormi hoolduse

Ohtude jahtimise

Nõrkusehalduse

Alarmihalduse

Ohuanalüüs

Intsidentidele reageerimise

Aruandluse ja mõõtmise

Kuidas tagada küberohtude ennetamine, õigeaegne märkamine ja optimaalne reageerimine?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi?

Tulge konsultatsioonile