Esileht> Küberkindlustus

Küberkindlustus

Pakume teie ärile küberkindlustuse lahendust.

 

küberkindlustuse tutvustus teenuse tingimused

Küberkindlustuse tutvustus

Küberjuhtumitest tekkivad kahjud võivad ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel. Äritegevus sõltub täna aina enam digitaalsetest varadest, sealhulgas klientide andmetest ning sellest tulenevalt muutuvad ka ohud ettevõtluses üha enam digitaalseteks. Kurjategijad aga võtavad sihikule ettevõtteid olenemata nende suurusest ning ohvriks võib langeda igaüks.

Ka tipptasemel turvasüsteeme kasutades jääb alles risk, et rünnak ettevõtte arvutisüsteemide vastu võib õnnestuda. Klassikalised kindlustuslahendused ei hüvita juhtumeid, mis tekivad küberriskide realiseerumisel. Soovitame siinkohal võimaliku rünnaku mõju leevendamiseks sõlmida kindlasti küberkindlustus, mis katab otseselt ettevõtet mõjutavad kahjud – näiteks ärikatkestuse ajal saamata jäänud tulu ning klientide teavitamisega seotud kulu.

Võib juhtuda, et vastutate enda klientide ees, kelle andmed lekkisid või kolmas osapool kaebab teid juhtumi tõttu kohtusse. Mainekahju ärahoidmiseks on mõistlik ja vajalik siinkohal avalike suhete spetsialisti kiire ja asjakohane sekkumine. Lisaks hüvitatakse kindlustusega ka juhtunu tehniline uurimine ning arvutisüsteemide taastamine.

Küberkindlustuse tutvustus KÜBERCAST taskuraadios

Teenuse tingimused

CYBERS pakub teie ärile küberkindlustust. Pakume kindlustussummat kuni 1 000 000 € ulatuses Baltikumis registreeritud ettevõtetele, kaasa arvatud neile, kelle äritegevus toimub väljaspool Balti riike. Pakkumise saamine on lihtne ja kiire.