Esileht> Küberkaitse keskus

Küberkaitse keskus

Digiülemineku ja uuenduste ajastul on küberturvalisusest saanud üks peamisi ärimõjureid, mis tagab organisatsiooni stabiilsuse ja elujõulisuse agressiivses ohuolukorras. Uued probleemid nõuavad organisatsioonidelt selle karmi olukorraga kohanemist. Selleks tuleb parandada digitaalset vastupanuvõimet ja vähendada küberriske. Terviklik küberkaitse kontseptsioon on ainus viis tagada vastupanuvõime organiseeritud küberkuritegevusele ja hoida ära suuremad äritegevuse häired. 

 

küberturbe operatsioonid ründav turve turvanõustamise teenused küberturvalisuse lahendused

KÜBERTURBE OPERATSIOONID

Seirekeskus (SOC)

Seirekeskus (SOC)

CYBERS'i  seirekeskus (SOC)  on hallatud turvaseirelahendus, mille eesmärk on kaitsta teie organisatsiooni küberrünnakute eest, võimaldades igapäevast pidevat turvasündmuste seiret ja organisatsiooni mõjutada võivatele küberohtudele reageerimist.

Loe edasi

SOS teenus

SOS teenus

Aitame lahendada ka kõige raskemaid küberrünnakuid ja tagada, et kahju ärile oleks võimalikult väike. SOS teenusega on teie käsutuses kogenud küberturbeintsidentide reageerimise meeskond just siis, kui neid vajate.

Loe edasi

RÜNDAV TURVE

Turbeläbistustestid teenusena

Turbeläbistustestid teenusena

Oma punase meeskonna ja läbistustestimise teenuse abil imiteerime küberkurjategijate rünnakut, et kontrollida teie rakenduste, süsteemide, taristu ja teenuste turvameetmeid.

Loe edasi

Punase tiimi lööktestimine

Punase tiimi lööktestimine

Lööktestimine aitab saada ajakohase realistliku pildi, milline on teie organisatsiooni valmisolek seista vastu reaalsetele küberohtudele ning saada ülevaade lünkadest ettevõtte kaitsevõimekuses.

Loe edasi

Avaliku profiili luureinfo

Avaliku profiili luureinfo

VIP turve tähendab kohandatud paketti teenustest teie ettevõttes kõige rohkem küberrünnakute sihtmärkideks olevate töötajate turvamiseks.

Loe edasi

Õngitsemine

Õngitsemine

Õngitsemine annab võimaluse imiteerida elulisi andmepüügikampaaniaid erineva taseme ja tüüpi andmepüügimeilidega, et hinnata ettevõtte töötajate turvateadlikkust ja pakkuda selle tõestamiseks vajalikku teavet.

Loe edasi

TURVANÕUSTAMISE TEENUSED

Virtuaalne Infoturbejuht

Virtuaalne Infoturbejuht

Kogenud ja sertifitseeritud infoturbejuht aitab koostada küberturbestrateegia või viia ellu konkreetsed projektid teie organisatsiooni turbetaseme tõstmiseks. Meie poolt nõustavad teda omakorda iga kitsama valdkonna tippeksperdid ja kolleegid

Loe edasi

Hallatud vastavus

Hallatud vastavus

Küberturbealane ISO27001 sertifikaat kinnitab, et tuvastate, hindate ja juhite turvariske korrapäraselt ja vastavalt nõuetele. Kui olete otsustanud sertifikaadi oma organisatsioonile hankida, saavad meie ISO27001 konsultandid aidata jõuda soovitud tulemuseni võimalikult kiirelt ja tõhusalt.

Loe edasi

Küberturvalisuse treeningud ja küberhügieenikoolitused

Küberturvalisuse treeningud ja küberhügieenikoolitused

Pakume koolitusi ja sertifitseerimisprogramme küberjulgeolekualaste teadmiste omandamiseks ja ajakohastamiseks teie IT- osakonnale, töötajatele või juhtkonnale. Katame teemasid üldisest turvateadlikkusest kuni spetsiifilise tehnilise väljaõppeni.

Loe edasi

Riskide hindamine

Riskide hindamine

Riskianalüüsi abil kaardistame organisatsiooni varad, mida küberrünnak võib mõjutada (nt riistvara, süsteemid, sülearvutid, kliendiandmed ja intellektuaalomand) ning erinevad riskid, mis võivad neid, teie mainet ja ärimudelit mõjutada.

Loe edasi

Turvalisuse hindamine

Turvalisuse hindamine

Kas olete kunagi mõelnud, kui hästi on teie ettevõte küberohtude eest kaitstud? Kas teate, kui tõhusad on tegelikult teie turvameetmed ettevõtte küberrünnakute eest kaitsmiseks?

Loe edasi

Haavatavuse hindamine

Haavatavuse hindamine

Haavatavuse hindamine aitab avastada, tuvastada, kategoriseerida ja hallata teie IT-süsteemide nõrkusi, näiteks puuduvaid uuendusi, ebaturvalisi konfiguratsioone ning lõppenud tootetoega tarkvara või riistvara.

Loe edasi

KÜBERTURVALISUSE LAHENDUSED

Turbetaristu teenusena

Turbetaristu teenusena

Arendame teie turvastrateegiast lähtuvalt tervikliku turbearhitektuuri. Aitame nõuete ja vajaduste alusel valida sobivaimad tooted, mille litsentsid vastavad tegelikule mahule ning panna paika protsessid, mis tagavad, et igapäevane turvalisuse tagamine oleks sujuv ja efektiivne.

Loe edasi

Microsoft 365 turvalisus

Microsoft 365 turvalisus

Teenus, mis tagab klientidele parimaid pilveteenuste turvalisuse monitooringu lahendusi. Kui kindel oled oma pilveteenuste turvalisuses?

Loe edasi

Küberkindlustus

Küberkindlustus

Loe edasi

Valik meie kliente

Võta meiega ühendust!

Kuidas digitaliseerimisega kaasnevaid riske hinnata ning oma äritegevuse aluseks olevaid süsteeme ja andmeid kaitsta?

Kuidas tagada küberohtude ennetamine, õigeaegne märkamine ja optimaalne reageerimine?

Kas ja millega vajaks teie IT meeskond abi?