Euroopa Regionaalarengu Fond

Lühikirjeldus ja eesmärk

Projekti konkreetseks eesmärgiks on automatiseerida ja skaleerida CYBERS SOCaaS turbeseireterviklikku haldusteenus ning viia uuele tasemele ettevõtte juhtimissüsteemid ja turundustegevus. Projekt rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Tulemus

Digitaliseerimise tulemusena ja käsitöö vähendamisega on võimalik teenust pakkuda oluliselt suuremas mahus, saavutades kulude kokkuhoiu tööjõukulu ja müügitulu suhte kahekordse vähenemisega.

Toetus summa

457 838,57 EUR (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)