Oleme ametlikult ISO 27001 standardile vastav!

CYBERS 31. mai 2023

Tänapäeva maailmas ei piisa väitest, et teame ja teeme kõike turvaliselt. Kliendid ja äripartnerid tahavad sellele väitele tõestust ning nüüd saame seda kinnitada – oleme sertifitseeritud vastavalt ISO 27001 standardile.

Cybersil on väga pikaajaline kogemus tõhusate info – ja küberturvalisuse juhtimissüsteemide loomisel. Olles algusest peale järginud kõrgeimaid standardeid, näitab see sertifikaat hästi seda, et meil on esmaklassilised süsteemid ja protseduurid, et seda taset järjepidevalt hoida.

Üldtunnustatud rahvusvahelise standardi ISO 27001 nõuetele vastava infoturbe juhtimissüsteemi juurutamine on suurepärane viis näidata oma klientidele ja teistele osapooltele, et infoturve on meie jaoks oluline ning mõistame riske, millega me kokku puutume. ISO standard on usaldusraamistik, mis annab kindluse nii organisatsioonis sees kui meie klientidele ja partneritele, et andmete konfidentsiaalsus, terviklus ja turvaline kättesaadavus on tagatud.

Mis on ISO 27001 standard?

ISO 27001 on ISO 27000 ülemaailmselt tunnustatud standardite perekonna kõige olulisem standard, mis annab juhiseid ja loogilise raamistiku organisatsiooni infoturvalisuse tagamiseks. See on infoturbe “de facto standard”, mida peetakse parimaks viisiks kinnitada, et ettevõttel on iga küberturvalisuse aspekt kontrolli all.

Miks on ISO 27001 standard oluline?

  • tagab selle, et infoturve oleks ärieesmärkidega kooskõlas ning pidevalt täiustatud
  • suurendab klientide, koostööpartnerite ja teiste sidusrühmade usaldust
  • tugevdab ettevõtte mainet sise- ja välisturgudel
  • infoturbe juhtimine on lahutamatu osa organisatsiooni juhtimissüsteemist
  • annab selge ülevaate rollidest ja vastutusest infoturbe tagamisel
  • hoiab turbemeetmed ajakohased ning aitab neid sõltumatult hinnata
  • aitab ennetada või leevendada intsidentidest tulenevat kahju
  • aitab tegevuskulusid kokku hoida
  • aitab IT- ja äriprotsesside riske maandada

Soovid ka enda organisatsiooni infoturvet uuele tasemele viia?

Kirjuta meile – me aitame! Seda standardit saab taotleda iga organisatsioon, kelle jaoks on andmete turvaline haldamine oluline, sõltumata valdkonnast või ettevõtte suurusest. Cybersil on suur kogemus nende süsteemide loomisel ning aitame Sul jõuda sertfitseerimiseni kiiremini ja ressursitõhusamalt. Teeme Sinuga koostööd kogu sertifitseerimisprotsessi vältel ja vajadusel ka edaspidi. Näiteks pakume sertifitseeritud klientidele tugiteenuseid, osaledes infoturbe riskianalüüsides ja viies läbi siseauditeid.

Loe selle kohta rohkem siit: SERTIFITSEERIMINE

Viimased postitused

23. veebr. 2024

Andmeturbe ja tehisintellekti ajastu: strateegiline lähenemine digitaalsele transformatsioonile

Süvene andmeturbe ja tehisintellekti keerukesse, et mõista, kuidas need pöördelised tehnoloogiad muudavad äristrateegiaid ja tegevuse tõhusust.

Loe edasi
22. jaan. 2024

Kuidas alustada isikliku küberkaitsega?

Küberohud varitsevad meid kõikjal- loeme nendest uudistes ja teavituskampaaniaid on palju. Digitaalsetele varadele rakenduvad digitaalsed ohud- me võime jääda ilma oma andmetest, usaldusväärsusest või veel hullem- maisest varast. Piisab valesse kohta digitaalse allkirja jätmisest kui terve elu võib muutuda tundmatuseni. Loe postitust ja kuula seekordset episoodi, kust leiad olulised nõuanded ja strateegiad oma digitaalse identiteedi ja varade kaitsmiseks küberohtude eest.

Loe edasi
21. dets. 2023

Kuidas SOC analüütik päästab päeva: sissevaade küberturbe argipäeva

Seekord avavad Ronnie Jaanhold ja Siim Pajusaar ukse SOC (Security Operations Center) analüütiku rolli. See amet on küberturvalisuse lahutamatu osa, kuid paljudele seostub ametinimetusega rohkem küsimusi kui vastuseid.

Loe edasi

Kas teil on probleeme küberkurjategijatega? Kas arvate, et olete ohus?

Pakume laiahaardelist valikut küberturvalisuse teenuseid, tooteid ja lahendusi. Vajaliku lahenduse paneme kokku vastavalt iga organisatsiooni vajadustele.